ATB dag 6 februari 2010.
Het zal niemand ontgaan zijn dat de winter dit jaar hevig is. Veel sneeuw en de daarmee gepaard gaande gladheid heeft als gevolg dat er veel veldtoertochten zijn afgelast. Zo ook de tocht die we eigenlijk vandaag zouden rijden in Nunspeet. De deelnemers werden tijdens het verzamelen al geconfronteerd met gladheid. Op de Misse gingen er een aantal onderuit en in Nistelrode waren ook valpartijen waarbij Chris een behoorlijke blessure opliep. We waren dus gewaarschuwd. We gingen als alternatief de vaste route rijden vanuit Rheden. Daar aangekomen eerst een vergunning aanschaffen bij Natuurmonumenten om de route legaal te mogen rijden. Goed en wel op de route lag er al veel ijs. En dat ging nog even door. Een paar hadden het al snel bekeken ze vonden het te gevaarlijk en gingen over de weg verder, een verstandig besluit achteraf gezien. Over de eerste 25 km hebben we ongeveer 2,5 uur gedaan. Sommige stukken waren goed te fietsen maar ook veel stukken waren bedekt met ijs. Veel op het kantje rijden waar mogelijk en dat vergde stuurmanskunst. Valpartijen konden niet uitblijven onder deze omstandigheden. Vooral Herman maakte een behoorlijke val en kon zijn duim niet meer gebruiken. Bij de koffie aangekomen troffen we de eerder afgedraaide. Na de koffie en gebak zijn  we gezamenlijk over de weg teruggefietst. Naderhand nog even nakaarten in het Tramstation te Nistelrode. Daar aangekomen hing tot (bijna) ieders verrassing het shirt van de clubkampioen 2009 boven het buffet.  Fred kan dus eindelijk thuis aantonen waar al dat fietsen goed voor is. Het zal nu wel ongeveer duidelijk zijn wie het shirt ontvreemd had. Tonnie, de kastelein van het Tramstation zal ongetwijfeld weten wie het opgehangen heeft... Een minder goed bericht kregen we naderhand. Chris en Herman troffen elkaar bij de 1e hulp in het ziekenhuis. Beiden hadden hun duim zodanig verwond dat ze in het gips moesten. We wensen ze beiden een spoedig herstel.

Klik op de foto's voor een vergroting.